Integracja systemów informatycznych

Spójność danych przedsiębiorstwa jest jedną z najbardziej kluczowych cech prawidłowo funkcjonującej infrastruktury informatycznej. Pozwala ona nie tylko zminimalizować czas związany z wielokrotnym wprowadzaniem przez pracowników tych samych danych do systemów, ale również liczbę błędów natury ludzkiej.

Najlepszym sposobem na zachowanie spójności danych jest wdrożenie scentralizowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Często jednak okazuje się, że taki system może składać się z wielu podsystemów wyspecjalizowanych w danym obszarze (CRM, FK, eCommerce itp.). W takiej sytuacji, aby zapewnić spójność danych przedsiębiorstwa wymagana jest odpowiednia integracja poszczególnych podsystemów. Główną korzyścią płynącą z gromadzenia danych w jednym miejscu jest łatwość zarządzania centralnym rozwiązaniem w porównaniu do rozproszonych systemów. Integracja oprogramowania umożliwia także globalną analizę i raportowanie na podstawie zasobów informacyjnych całego przedsiębiorstwa. Pozwala dodatkowo na automatyzację procesów w zakresie wszystkich jego obszarów oraz przyspiesza czynności związane z administracją infrastruktury.

Firma open4tech posiada bogate doświadczenie w zapewnianiu spójności danych przedsiębiorstwa poprzez integrację systemów informatycznych. W ramach dotychczas zrealizowanych projektów mieliśmy okazję wykorzystywać różnorodne technologie integracyjne (Web Services, SOAP, REST itp.). Dzięki tym działaniom przedsiębiorstwa naszych klientów funkcjonowały efektywniej, przynosząc znaczące oszczędności w zakresie kosztów związanych z czasem pracy użytkowników i zarządzaniem scentralizowanym oprogramowaniem.

Jeżeli również dostrzegasz potrzebę zintegrowania rozproszonych elementów infrastruktury Twojego przedsiębiorstwa, skontaktuj się z nami!